•   KS 1-218
  • 모델명

   KS 1-218

  • 사이즈

   Ø170×D125 / 타공:Ø150×D125

  • LAMP

   AR111 12V 100W


  목록